HEM

Ödenäs hembygdsförening bildades 1970


Bakgrunden var Göteborgsregionens stora planer för Härskogsreservatet. Då planerades att det skulle kunna anläggas t ex golfbanor uppe på Mellomgårdens gärden/åkrar Ödenäs. Allt för att "främja det rörliga friluftslivet". Även vår grannsocken Hemsjö berördes av dessa planer  och folk var lika upprörda där. Kontakter togs mellan Ödenäsbor och Hemsjöbor för att eventuellt bilda en gemensam hembygdsförening. Beslut togs om att bilda var sin förening.


Naturen hade en mycket stor betydelse! Hur skulle och kunde vi "rädda" Ödenäs från att bli ett reservat för göteborgares friluftsliv? Vad fanns i Ödenäs som vi ville värna om?

NATUREN      skogen, sjöarna och                                           de vidsträckta vyerna

SLÖJDEN särskilt bastabinnet som de allra flesta ödenäsbor kunde, om inte för sin försörjning så till husbehov. Kassar, mjärdar och mattor.

Ödenäs

hembygds-

förening

.

TRADITIONER Vi samlar inte på föremål utan på färdigheter och kunskaper.

Här är det ängsslåtter med lie i Bryngels gärde.

När arbetet är utfört kommer kaffet. Det brukar vara kokekaffe och hembakat.