Besök
 
 
 

Centrum för Bastabinne ligger mitt i byn i den gamla skolladugården. Mellan skolan och församlingshemmet vid kyrkan.

 

Vill ni besöka oss ? Skicka ett önskemål!

 

 

Ödenäs

hembygds-

förening