Bilder

Ödenäs

hembygds-

förening

Det var från skogen man hämtade materialet som i första hand var gran. Tätvuxen, cirkelrund, kvistfri och gärna med "pengabark" ....

Det är inte lätt att hitta lämpligt och användbart material i dag.

Man drar träbast från bastaträet medan det ännu är varmt efter kokning.

Därefter "binner" man fortlöpande öglor med en "tått" och skarvar i med nya bast när så behövs.

Det man i första hand tillverkade var:

  • rep och flottlinor
  • dörrmattor
  • sillakassar
  • mjärdar