2016 Våren

Ödenäs

hembygds-

förening

 

VÅRPROGRAM 2016

ÖDENÄS HEMBYGDSFÖRENING

 

28 Feb. 18.00 Föreningens årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Kaffe med

med semla serveras !

 

18 Mars 19.00 Pubkväll för medlemmar.

Vi umgås över öl och storugnsbakad pizza.

Anmälan om deltagande info@odenashembygdsforening.se eller

0322-531 39 sista dag för anmälan 2016 03 16 Minimikostnad 50:-.

26 Mars 20.00 Dags för årets påskeld vid Örsbråtenvägen!

 

5 Maj 06.00 Sedvanlig gökotta. Samling på stora parkeringsplatsen.

(Samarrangemang med Ödenäs församling.)

 

21 Maj 10.00 Arbetsdag vid våra fastigheter.

 

 

TEXTILA TEKNIKGRUPPEN samlas första måndagen i månaden. Kontaktperson

Inger Johnsson 0322-53043

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE

28 FEBRUARI 2016. KLOCKAN 18.00. SEDVANLIGA FÖRHANDLINGAR.

 

OBS ! Vi kommer att ta upp frågan om att förändra Hemslöjd i byn till Hembygdsdag

 

FRÅGOR: Styrelsen vill gärna ha synpunkter på följande frågor:

1. Vad vill ni att föreningen skall syssla med?

2. Vad gör vi i dag som vi kan eller bör sluta med?

3. Hur vill ni att vi skall kunna bidra till en positiv utveckling av vår hembygd ?

 

Ge ditt svar på årsmötet eller på formuläret längre ner på sidan. Du kan också

skicka brev till Ödenäs Hembygdsförening Ödenäs hembygdsgård 1 44195 Alingsås

 

 

GLÖM INTE ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT OM 100 KRONOR

FÖR MEDLEM ÖVER FEMTON ÅR

 

BANKGIRO 962 – 1459 ÖDENÄS HEMBYGDSFÖRENING