2015 våren

Ödenäs

hembygds-

förening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program för Ödenäs hembygdsförening våren 2015

 

 

22 feb kl 18

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte i Lagårn. Kaffe och semla serveras.

 

25 mars kl 19

"Fornvårdare" Claes Ström från länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer och informerar om vikten av att känna till vilka skyddsobjekt man har på sina marker. T ex torplämningar äldre än 1850 skyddas idag enligt kulturmiljölagen.

Föreningen bjuder på kaffe med nygräddade våfflor.

 

4 april ca kl 20.30

Traditionsenlig påskeld vid Örsbråtenvägen.

 

9 maj kl 10 - 13

Arbetsdag vid våra fastigheter. Vi hjälps åt med att städa och pyssla i Lagårn och i Karlsro.

 

14 maj kl 06. OBS! tiden

Sedvanlig gökotta i en vacker "tallbacke" vid Masteryd. Samling på parkeringen för samåkning!