Torpinventering

Ödenäs

hembygds-

förening

1976 började vi med en Torpinventering i Ödenäs hembygdsförening.

 

Vi började med att prata om var det funnits torp, vad de kallades och vilka människor som hade bott där. Under vår och sommarmånaderna gjorde vi åtskilliga promenader för att hitta alla de här ställen ute i markerna. Där noterades antal husgrunder och vi mätte längder och bredder. Bostadshus, ladugård, källare, träd och buskar.

 

Ett par gånger åkte vi till Landsarkivet i Göteborg och där fick vi läsa i gamla kyrkböcker. Orginalböckerna! Det var innan det var allmänt med microkort och microfischläsare. Idag kopplar man bara upp sig till Riksantikvarieämbetet för att läsa kyrkböcker.

 

Vi har satt upp rostfria skyltar som visar första och sista brukare av torpet och under vilka år torpet bebotts.

Under senare år har vi, Ewald, Lennart, Linus och Kersti gått flera rundor och noterat gps-punkter.

 

2014 publicerade Kersti Ingeborn hela torpinventeringens material på sin hemsida. Hon har under alla år skrivit ner det mesta som framkommit och även fortsatt läsa i kyrkböckerna själv. Materialet är nu avpublicerat och ...

2018 publicerade Kersti sitt arbete med torpen och berättelser om liv och leverne i Ödenäs socken i boken

Ödenäs, torp och torpare. En bys historia ur ett torparperspektiv.