Gökotta

Ödenäs

hembygds-

förening

Gökottan är en av de aktiviteter vi haft allra längst.Många år var det helt i egen regi men sen ett antal år tillbaka är det i samverkan med Ödenäs församling.

 

En aktivitet som lockar alla åldrar. Vi träffas kl 06.00 för avfärd. Vi har inte varit på samma plats någon gång hittills - mer än 40 år!

 

och det kan vara så förunderligt stilla