Påskeld

PÅSKELD

 

Att elda påskeld är en urgammal tradition och mest vanlig på västkusten.

 

I andra delar av landet tänds eldar vid Valborg, 1:a maj och midsommar.

 

Främsta anledningen var att gammalt skräp ska eldas upp samtidigt som man skulle skrämma bort vilda djur innan korna släpptes ut på skogen.

 

 

Ödenäs

hembygds-

förening